Znak "Strefa zamieszkania"

Informujemy, że na drodze dojazdowej do szkoły obowiązuje znak "Strefa zamieszkania" – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.