Wyniki rekrutacji na rok szk. 2020_2021

W załączniku przedstawiamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych.
lista