Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

 

Skład samorządu

przewodniczący: Lena Leśniak

zastępca: Emilia Stasik

Członkowie: Julia Zembala 

Karol Płoskonka

Mikołaj Dominik

Wojciech Kęsek

Emilia Krawczyk

Natan Partyka