Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

przewodniczący: Piotr Tokarz

zastępca przewodniczącego: Natalia Stec

sekretarz: Janina Jonkisz

skarbnik: Zuzanna Pudlik

numer konta rady rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kornatce
Bank Spółdzielczy Dobczyce
ul. Kilińskiego 2 32-410 Dobczyce
numer
63 8602 0000 0000 0305 0460 0001

numer konta przedszkolnego

36 8602 0000 0000 0305 0460 0002