Potwierdzenie woli

Prosimy rodziców nowych kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych  o wypełnienie „ potwierdzenie woli” (druk w załączniku) i odesłanie na adres mailowy szkoły kornatka@poczta.fm w formie skanu lub zdjęcia -  od dnia 24.03.2020 r. do 03.04.2020 r. do godz. 15.00.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Potwierdzenie woli nie dotyczy dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne.

druk