Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice.

Okres kwarantanny nie jest czasem wakacji dla uczniów. Dlatego , zgodnie z oczekiwaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczynamy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu. Proszę, aby codziennie umożliwić uczniom dostęp do Internetu, sprawdzenie maila i wykonanie zadań przeznaczonych na poszczególne dni.

Dla poszczególnych klas założone są skrzynki mailowe i tam będą pojawiać się zadania z poszczególnych przedmiotów. Dokładne informacje dotyczące logowania zostaną przesłane mailowo poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły