Kontynaucja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kornatce proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 1500. Deklaracja do odebrania u wychowawców przedszkola.