Komunikat

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z Komunikatem Dyrektora Szkoły z dnia 25.03.2020 r.w sprawie zdalnego nauczania.
komunikat