Biblioteka

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

W związku ze zmianą organizacji bibliotek szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie:

1. Nie korzystają samodzielnie z wypożyczalni.

2. Składą zamówienie na książki do godz.9.00 w dniach, w których biblioteka jest czynna.

3. Uczeń wypełnia „kartę zamówienia”, w której podaje:

a) imię i nazwisko,

b) klasę,

c) tytuł książki, ewentualnie zagadnienie.

4. Kartę zamówienia uczeń wrzuca do przygotowanego pudełka „Zamówienia biblioteczne”.

5.Nauczyciel-bibliotekarz przygotowuje tego samego dnia zamówione egzemplarze, które uczeń odbiera w wyznaczonych godzinach w sali nr 11.

WYPOŻYCZANIE/ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓWi:

PONIEDZIAŁEK 9.40, 10.35

WTOREK 11.30, 13.30

PIĄTEK 11.30, 13.30

 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika rodzic do dnia 24.06. wpłaca na konto szkoły kwotę zakupu podręcznika.  Do 25.06 należy przedłożyć zaświadczenie wpłaty. Po tym terminie zgubione/zniszczone podręczniki nie będą przyjmowane.

KONTO SZKOŁY : SP KORNATKA 76 8602 0000 0000 0022 4145 0001 ( w tytule dane + tytuł i nr części podręcznika)

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W CZASIE PANDEMII

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

  1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
  2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
  4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

                                                                Dziękujemy za wyrozumiałośćsmiley

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

poniedziałek   8 - 11.30   

wtorek        10.00- 15.00

piątek         10.00 - 14.30

ZAPRASZAMYsmiley