Aktualności

Nasi uczniowie uczą się jeździć z głową

A to za sprawą projektu  "Jeżdżę z głową", w ramach którego  nasi uczniowie, którzy nie potrafią jeszcze jeździć na nartach i łyżwach, nabędą  takich umiejętności i nauczą się podstaw poprawnej techniki jazdy.

W sobotę 13 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy udział w projekcie. Zajęcia są prowadzone na Stacji Narciarskiej „Myślenice Sport Arena” oraz na lodowisku w Myślenicach przy ul. Jodłowej 2c.

Zdjęcia z pierwszych zajęć można obejrzeć na stronie facebookowej szkoły – „Korzystamy
z zimy –narty projekt Jeżdżę z głową”.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kornatce proszeni są o złożenie deklaracji  do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 1500. Deklaracja do odebrania u wychowawców przedszkola lub do pobrania z załącznika.
deklaracja

Zbiórka na rzecz Polaków na "Kresach"

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd Nasza Szkoła włącza się akcję pomocy Polakom, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami.

13 grudnia - zapalmy Światło Wolności

Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego i weźmy udział w akcji społecznej pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

 

Zmiana terminu klasyfikacji śródrocznej

Informujemy o zmianie terminu klasyfikacji śródrocznej w naszej Szkole, w związku z ujednoliceniem terminu ferii zimowych. Wszelkie informacje znajdują się  w zakładce dokumenty/kalendarz roku szkolnego.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 30 listopada br. klasa VIII rozpoczyna stacjonarne konsultacje przed egzaminem ósmoklasisty. Nauka zdalna w klasach I – III będzie prowadzona zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.

11 listopada prezentacja

W dniu 10 listopada odbyły się zdalne spotkania klas z wychowawcami z okazji Święta Niepodległości. Rozpoczęły się prezentacją multimedialną na temat upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. O godzinie 11.11 wszyscy uroczyście odśpiewali Hymn Narodowy.

link do prezenacji: https://spkornatka-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/admin_spkornatka_onm...

Strony