Aktualności

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Informujemy, że od 12 do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz przedszkoli będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych

W związku z podjętą przez Rząd decyzją dotyczącą funkcjonowania żłobków i przedszkoli informujemy, iż w dniach 27 marca - 9 kwietnia 2021 r.  nasze przedszkole będzie zamknięte. Wszelkie informacje zostaną przekazane dziennikiem elektronicznym.

Informacja Dyrekcji Szkoły

Decyzją Dyrektora Szkoły dzień 30 marca jest dniem z wychowawcą (godz. 900-1100), a 31 marca dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wyniki rekrutacji

Na podstawie § 4 pkt.5 Regulaminu Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych od 01.09.2021 r. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych. Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem 12 271 11 77.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Strony